Copyright 2020 - Custom text here
 • Добри примери

 • Работен процес

 • Споразумение за сътрудничество

 • B2B срещи

 

 

 

 

 

 

 

!!! БИТК информира всички свои членове,партньори и колеги,че заради наложените ограничителни мерки относно спиране разпространението на COVID-19 се налага отново преминаване в онлайн работна среда.

Контактите  с БИТК ще се осъществяват дигитално чрез електронна поща,социални мрежи и видеоконференция.!!! 

8 Финансови инструменти за справяне с икономическите последствия от COVID-19

22/04/2020            

                     Ето кои са финансови инструменти с публичен ресурс за справяне с икономическите последствия от COVID 19:

 1.  Безлихвени кредити за физически леца от ББР - Те са с цел подпомагане на засегнатите хора, които са наети на трудов договор, но пуснати в неплатен отпуск, както и за самоосигуряващи се лица, прекъснали дейност или с поне 20% спад в доходите. Кредитите са без такси, комисиони и неустойки, както и без обезпечения. Издължаването по тях става до 5 години, като гратисният период е между 6 и 24 месеца. Крайният срок за кандидатстване е до 31 декември 2020 г. Кредитът в размер до 4 500 лв. (за три месеца издръжка) може да бъде изтеглен само от една търговска банка. 
 2. Кредити за микро предприятия от Фонда на фондовете. - Те се предоставят от Фонда на фондовете и представляват микро кредити до 50 хил. лв. за микро предприятия, за самонаети лица и предприемачи от уязвими групи (хора с увреждания, млади до 29 г., безработни повече от 6 месеца). Кредитите са с възможност за гратисен период и срок за връщане от 10 години. Общият бюджет на инструмента е 24 млн. лв.
 3. Необезпечени кредити за МСП от ББР. - Общият обем на програмата е 2 млрд. лв., а максималният размер на кредита е 300 хил. лв. за фирма. Гратисният период на главницата и лихвата е до 36 месеца. Всички сектори са допустими за кандидатстване, чийто краен срок е 23 декември. Целта е осигуряване на ликвидност за преодоляване на негативните последици от Covid-19. Кредитите са без обезпечение. Управлението над този инструмент е поставен в ръцете на ББР.
 4. Кредити за МСП с лихвена субсидия от Фонда на фондовете. - Този вид кредити отново са предоставени от Фонда на фондовете за малките и средни предприятия, запазващи заетостта си по време на кризата. Общият обем на инструмента е до 850 млн. лв., а максималният размер на гаранцията/кредита е до 3.6 млн. лв.
 5. Капиталови инвестиции от Фонда на фондовете. - Капиталовите инвестиции ще бъдат предоставени с четири инвестиционни фонда чрез Фонда на фондовете. Подкрепата е за МСП с потенциал да подпомогнат възстановяването на икономиката след кризата особено в сферата на иновациите и дигитализацията. Програмата е с фокус върху стартиращи стартъпи и иновативни предприятия. Общият обем на финансовия инструмент е 150 млн. лв., а максималният размер на капиталовите инвестиции на МСП е средно от 800 хил. лв.
 6. Джереми (ЕИФ). - Кредитите се предоставят чрез Европейския инвестиционен фонд. Общият размер на програмата е 880 млн. лв., като максималният размер на гаранцията/кредита за МСП и средно големите предприятия е до 3.6 млн. лв. оборотно финансиране. Фирмите имат възможност за рефинансиране на задължения, възникнали не повече от преди 60 дни.
 7. Средства за градско развитие (ФМФИБ). - Бюджета на този продукта за градско развитие е 353 млн. лева. Предназначени за общини, ПЧП и предприятия, засегнати от кризата, вкл. пряко засегнати сектори - туризъм и транспорт. Те ще бъдат отпускани чрез дългосрочни инвестиционни и оборотни кредити за проекти за градско развитие в размер до 40 млн. лв.
 8. Джесика (ФМФИБ) – този инструмент е също в подкрепа за градско развитие със стойност 65 млн. лева. Предназначен също за общини, ПЧП и предприятия, засегнати от кризата, вкл. пряко засегнати сектори - туризъм и транспорт. Те ще бъдат отпускани чрез дългосрочни инвестиционни и оборотни кредити за проекти за градско развитие в размер до 40 млн. лв.