Warning: Undefined array key "bg-BG" in /home/bgesccc/public_html/plugins/system/languagefilter/languagefilter.php on line 222

Warning: Attempt to read property "sef" on null in /home/bgesccc/public_html/plugins/system/languagefilter/languagefilter.php on line 222

Warning: Undefined array key "bg-BG" in /home/bgesccc/public_html/plugins/system/languagefilter/languagefilter.php on line 222

Warning: Attempt to read property "sef" on null in /home/bgesccc/public_html/plugins/system/languagefilter/languagefilter.php on line 222
bgescc.com - Новини
Copyright 2024 - Custom text here
 • КОРПОРАТИВНИ РЕШЕНИЯ | SOLUCIONES EMPRESARIALES | INTERNATIONAL TRADE AND DEVELOPMENT

 • КОРПОРАТИВНИ РЕШЕНИЯ | SOLUCIONES EMPRESARIALES | INTERNATIONAL TRADE AND DEVELOPMENT

 • КОРПОРАТИВНИ РЕШЕНИЯ | SOLUCIONES EMPRESARIALES | INTERNATIONAL TRADE AND DEVELOPMENT

 • КОРПОРАТИВНИ РЕШЕНИЯ | SOLUCIONES EMPRESARIALES | INTERNATIONAL TRADE AND DEVELOPMENT

 • КОРПОРАТИВНИ РЕШЕНИЯ | SOLUCIONES EMPRESARIALES | INTERNATIONAL TRADE AND DEVELOPMENT

 • КОРПОРАТИВНИ РЕШЕНИЯ | SOLUCIONES EMPRESARIALES | INTERNATIONAL TRADE AND DEVELOPMENT

 • КОРПОРАТИВНИ РЕШЕНИЯ | SOLUCIONES EMPRESARIALES | INTERNATIONAL TRADE AND DEVELOPMENT

 • КОРПОРАТИВНИ РЕШЕНИЯ | SOLUCIONES EMPRESARIALES | INTERNATIONAL TRADE AND DEVELOPMENT

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Warning: Undefined array key "bg-BG" in /home/bgesccc/public_html/plugins/system/languagefilter/languagefilter.php on line 222

Warning: Attempt to read property "sef" on null in /home/bgesccc/public_html/plugins/system/languagefilter/languagefilter.php on line 222

Warning: Undefined array key "bg-BG" in /home/bgesccc/public_html/plugins/system/languagefilter/languagefilter.php on line 222

Warning: Attempt to read property "sef" on null in /home/bgesccc/public_html/plugins/system/languagefilter/languagefilter.php on line 222

Уважаеми членове,

Сърдечно ви каним на най-забележителното нетуъркинг събитие за 2024 г., организирано съвместно от 13 двустранни камари в България:

„Вечер за бизнес мрежи: Европа и отвъд“
19 юни 2024 г., 18:30 ч., София Тех Парк

С това събитие общността на двустранните палати демонстрира единството между международно ориентирания бизнес в България и създава нови бизнес възможности за потенциален растеж за нашите членове.

Щастливи сме да приветстваме Camera di Commercio Italiana в България, Българо-турската индустриално-търговска камара и Холандско-българската търговска камара като нови партньори, които се присъединиха към нашата международна бизнес инициатива тази година. Така надграждаме нашето сътрудничество и партньорства.

След миналогодишния феноменален успех с над 500 гости и над 40 спонсора, ние сме горди да ви поканим на още по-голяма промоционална възможност.

Официални гости на събитието ще бъдат представители на икономическите и политическите институции и дипломацията.

Такса за участие на членове*
Таксата за участие на фирми-членове на 13-те камари съорганизатори е 96 лв. на човек с ДДС.

Такса за участие на нечленове*
Участие за фирми, които НЕ са членове на нито един от 13-те съорганизатори, таксата за регистрация е 192 лв. с ДДС.

Билети за събитието може да се закупят чрез платформата Tickets Paysera .При закупуване на билети, моля, отбележете Българо-испанска търговска камара.

За повече информация относно спонсорския пакет вижте по-долу и можете да закупите от PAYSERA. Важно: Изберете сумата и предпочитания метод с проформа фактура, която ще позволи допълнителни спецификации в оригиналната фактура (например номер на поръчка, специална причина или друго) , както и да отбележите, че сте спонсор на Българо-испанската търговска камара.

За всякакви други въпроси относно събитието, моля свържете се с Биляна Манолова, +359 888 725856, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  или Ива Иванова, +359 878 519812, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

 

                                                                   

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dear members,

 We cordially invite you to the most noteworthy networking event of 2024, co-organised by 13 bilateral chambers in Bulgaria:

 "Business Networking Evening: Europe & Beyond"

June 19th, 2024, 18:30, Sofia Tech Park

 With this event the community of the bilateral chambers demonstrates the unity among the internationally oriented business in Bulgaria and creates new business opportunities for potential growth for our members.

 We are delighted to welcome the Camera di Commercio Italiana in Bulgaria, the Bulgarian- Turkish Chamber of Industry and Commerce and the Dutch Bulgarian Chamber of Commerce as new partners joining our international business initiative this year. Thus, we upgrade our cooperation and partnerships.

 Following last year’s phenomenal success with over 500 guests and over 40 sponsors, we are proud to invite you to an even bigger promotional opportunity.

 Official guests of the event will include representatives from the economic and political institutions and diplomacy as well.

 Members participation fee*

Participation fees for member-companies of the co-organizing 13 Chambers is BGN 96 per person, VAT inclusive.

 Non-members participation fee*

Participation for companies, which are NOT members of any of the 13 co-organizers the registration fee is BGN 192, VAT inclusive.

Tickets for the event can be purchased through the platform Tickets Paysera When purchasing tickets, please note Bulgarian-Spanish Chamber of Commerce. 

For more information on the sponsorship package, see below and to be purchased from PAYSERA Important: Choose the amount and the preferred method with a proforma invoice, which will allow additional specifications in the original invoice (for example PO number, special reason or other), as well as mark that you are a sponsor of the Bulgarian-Spanish Chamber of Commerce.

For any other questions about the event, please contact Bilyana Manolova, +359 888 725856, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. or Iva Ivanova, +359 878 519812, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

                                                                          

 

 

 

13/12/2023

NAT - 5 ГОДИНИ ПАРТНЬОРСТВО ЗА БЕЗОПАСНО КРЪВОПРЕЛИВАНЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

На 7-ми декември в зала Виваком, намираща се на ул."Оборище" 5 се отбелязаха 5 години от от въвеждането на Nucleic Acid Testing (NAT) в системата по трансфузионна хематология в България. Едно мероприятие, инициирано от българската фирма БУЛМАР МЛ ООД и испанската фирма GRIFOLS в партньорство с БЪЛГАРО-ИСПАНСКА ТЪРГОВСКА КАМАРА за да се  сподели успеха за общественото здраве в Р България след въвеждането на NAT технологията, с която се диагностицира донорската кръв за наличие на трансмисивни инфекции. Мисията му бе да представи ползите от инвестицията, която държавата е направила чрез закупуване на апаратурата на испанската компания GRIFOLS, за да осигури безопасността на кръвните продукти за кръвопреливане и на плазмата за производство на лекарствени продукти. Въвеждането на този вид диагностика на донорската кръв значително скъсява времето от заразяването на донора до момента на установяване на тази инфекция в донорската кръв. По този начин ранната диагностика се превръща в съществена част от превенцията на трансмисивните инфекции.

По време на вечерта бяха раздадени грамоти с благодарност за партньорството и подкрепата на специалистите по трансфузионна хематология в Република България от Научно Дружество по трансфузионна хематология.

Сред гостите бяха Проф. Илко Гетов, Зам. Министър на Здравеопазването; Доц. Д-р Петко Стефановски, Зам. Министър на Здравеопазването;  Г-жа Яна Кюркчиева, парламентарен секретар на МЗ; Кирил Ананиев; маг. фарм. Богдан Кирилов, Изпълнителен Директор ИАЛ; Светлин Спиров, Гл.секретар на ИАЛ,  Д-р Николай Николов – директор НЦТХ; Д-р Жанина Йорданова – директор РЦТХ Варна; Д-р Петя Матеева – директор РЦТХ Ст.Загора; Д-р Николай Андреев – директор РЦТХ Плевен;  Д-р Янко Янков – директор РЦТХ Пловдив и др. Поздравителни адреси от Министерство на Здравеопазването и от Комисията по Здравеопазването към Народното Събрание. Водещ на събитието беше маг. фар. г-жа Мариела Марчева, независим консултант.

 

Кръвопреливането е съществена част от модерното интензивно лечение, което помага на милиони хора да бъдат спасени и върнати към живота.  Без него е невъзможно да се осъществяват успешно дейностите на такива медицински специалности като спешна медицина, кардиохирургия, ортопедия и травматология, трансплантология, хематология и онкология и други. Освен за рутинното лечение, приложението на кръвни продукти е от изключителна важност при възникнали бедствени ситуации, крупни производствени аварии, катастрофи и др.

 Разглеждано най-общо като полезно и безпроблемно, кръвопреливането всъщност може да предизвика сериозни рискове за сигурността на пациента поради нежелани реакции и усложнения. Кръвта е биологичен материал и винаги ще има рискове, свързани с преливането на кръвни съставки и кръвни продукти. Невъзможен  е нулев риск при кръвопреливанията, както всъщност е и при всяка друга медицинска интервенция.

Основна цел на трансфузионната хематология  е всички звена на трансфузионната система да осигуряват безопасни и сигурни кръвните съставки и достъпно снабдяване и лечение на пациентите с тях, както и запазване на здравето на донорите и на медицинския персонал, свързан с лабораторната диагностика и провеждането на хемотрансфузиите.

Повишеното обществено внимание върху възможните усложнения от кръвопреливанията е насочено главно към риска от предавани чрез тях  инфекции, т.н. трансмисивни инфекции: хепатитни вируси, причиняващи Хепатити тип А, В, С, D и др.;  човешки имунодефицитен вирус, причиняващ  СПИН;  Парвовирус  B19; вирус, причиняващ Западно-Нилска треска и др.

След преливане на инфектирана единица кръв може да се наблюдава клинична картина както на остро възникнала инфекция, така и на продължителна хронична инфекция, която да доведе до значителни увреждания на засегнатите органи и системи, до загуба на трудоспособност и до фатален изход от болестта.

Рискът от вирусни инфекции, предадени по кръвен път, в последните години намалява значително в страните с висок човешки индекс на развитие. Една от основните причини за този факт е използването на  съвременни молекулярни методи за вирусна диагностика на дарената кръв като NAT технологията.

NAT технологията бе въведена в България през 2018 г. чрез закупуването на 6 броя автоматизирани и интегрирани системи за извършване на NAT диагностика на трансмисивни инфекции. Проектът беше част от Националната научна програма „Разработване на методология за въвеждане на NAT технология за диагностика на дарената кръв в трансфузионната система на Република България“ към Министерство на образованието, одобрена с Решение на Министерския съвет от 15.08.2018 г. Закупената апаратура беше инсталирана в Национален център по трансфузионна хематология /НЦТХ/, Регионален център по трансфузионна хематология Пловдив (РЦТХ Пловдив),  Регионален център по трансфузионна хематология Стара Загора (РЦТХ Стара Загора), Регионален Център по Трансфузионна Хематология — Плевен (РЦТХ Плевен), Регионален център по трансфузионна хематология - Варна (РЦТХ- Варна).

NAT е най-новата технология в световен мащаб за диагностика на донорската кръв за широк спектър трансмисивни инфекции като СПИН, хепатити A, B, C и E, Западно Нилска треска и др. Този метод за тестване на донорска кръв за трансмисивни инфекции се основава на високочувствителни молекулярни методи за откриване на вирусните  ДНК или РНК в изследваната кръвна проба.

Основните преимущества на NAT технологията са:

 • Скъсяването на т.н. „прозоречен период“ - времето от заразяването на донора до момента на установяване на тази инфекция в донорската кръв
 • Свежда до минимум вероятността от заразяване на пациент или кръвен продукт, произведен от донорска кръв
 • Осигуряване на качествени кръвни продукти, чиято сигурност отговаря на най-високите стандарти, съществуващи към момента в световен мащаб
 • Предотвратяване на загубите от унищожаване на скъпи преработени кръвни съставки, получени чрез иновативни методи и на заразени сборни пулове от човешка плазма за производство на лекарствени средства
 • Прекратяване на изследванията на пуловете плазма чрез NAT в чужбина, което спестява финансови средства и време
 • Намаляване на разходите за закупуване на реактиви за серологично изследване на антиген С при HCV инфекция
 • Предотвратяване на необходимостта от скъпоструващо продължително медикаментозно лечение на пациенти с трансмисивни инфекции от преливане на заразена кръв, особено с хепатит С

 

 

 

27/11/2023

Българо-румънска конференция „Обединена Европа – един път към икономическа сигурност и устойчива интеграция“

На 23 ноември 2023 г. в Русе се проведе международната конференция „Обединена Европа – един път към икономическа сигурност и устойчива интеграция“, организирана от Министерството на икономиката и индустрията на България и Министерството на икономиката, предприемачеството и туризма на Румъния, с подкрепата на Русенската търговско-индустриална камара.

Откриването на събитието беше официално извършено от министъра на икономиката и индустрията на България, г-н Богдан Богданов, и министъра на икономиката, предприемачеството и туризма на Румъния, г-н Щефан-Раду Опря. Преди началото на форума, двамата министри се срещнаха на Дунав мост, за да обсъдят логистичните предизвикателства пред бизнеса на границата.

Конференцията се проведе в зала „Европа“ на Доходното здание в Русе, като събра водещи икономически експерти, инвеститори, представители на чуждестранния и местния бизнес, както и на търговските камари от двете страни. Сред присъстващите бяха и евродепутати, представители на дипломатическия корпус, местната власт, включително кметът на Русе г-н Пенчо Милков и областният управител г-н Данаил Ковачев.

Фокусът на събитието беше насочен към предстоящото приемане на България и Румъния в Шенгенското пространство. Особено внимание беше отделено на текущите обсъждания около отказа на Австрия и Нидерландия да подкрепят нашето членство, както и на вероятността за поредно отлагане, което се явява критично в контекста на необходимостта от бързото ни присъединяване. Бяха разгледани и проблемите и предизвикателствата, пред които се изправя бизнесът в резултат на продължаващия граничен контрол и забавянето на доставките, особено в автомобилния сектор, където системи като „точно навреме“ са от съществено значение.

Осем двустранни камари в България обявиха отворената си позиция, призоваваща европейските институции да отворят вратите за присъединяването на България и Румъния към Шенгенското пространство на ЕС. Декларацията е инициирана и подкрепена от Американската търговска камара в България, Българо-румънската търговско-промишлена камара, Българо-швейцарската търговска камара, Конфиндустрия България, Френско-българската търговска камара, Германо-българската индустриално-търговска камара, Гръцко-българската Бизнес съвет и Българо-испанска търговска камара.

 

20/06/2023

Седмата годишна среща на БФБЛ с чуждестранните посланици на тема „България в Европа. Какво следва?“

На 20 юни 2023 г. в х-л „Балкан Палас“ се проведе седмата  годишна среща на Български форум на бизнес лидерите с чуждестранните посланици у нас. Събитието събра високопоставени представители на общността на отговорния бизнес, на изпълнителната власт и дипломати, акредитирани в София, които дискутираха темата „България в Европа. Какво следва?“.

Със срещата Форумът цели да предостави широка платформа за диалог между различни сектори по актуални въпроси за икономическото и социално развитие на страната. Дипломатически партньор тази година бе испанският посланик Алехандро Поланко, а официален гост бе министърът на финансите Асен Василев. Участие в срещата взеха посланици и висши дипломати от над 30 страни, както и управители на над 50 водещи компании членове и партньори на БФБЛ, които обмениха контакти, идеи и опит. Партньор на инициативата тази година бе и Българо-испанската търговска камара.

БФБЛ по традиция организира Годишната среща на бизнеса с чуждестранните посланици в сътрудничество с един дипломатически партньор. Тази година това бе Алехандро Поланко, посланик на Испания – страната, която ще поеме председателството на Съвета на ЕС от 1 юли 2023 г. В изказването си той акцентира върху основните теми, които са от значение за Европа днес и утре като отворената и стратегическа автономност на ЕС, реиндустриализацията и устойчивостта на икономиката, общата външна политика, социалната и икономическа кохезия и върховенството на правото. 

Министърът на финансите Асен Василев направи кратък обзор на времето от миналогодишната среща с общността на БФБЛ, на която той също беше специален гост, и очерта предизвикателствата пред Европа – баланс между цените на енергията и зеления преход, отваряне към нови, по-ефективни бизнес модели и имиграционна политика, базирана на привличането на таланти. Той отбеляза и големите задачи пред обществото в България днес – приемането на еврото, влизането в Шенген, осъвременяването на системата на образованието, за да подготвянай-младото поколение с умения, подходящи за следващите поне 50 години.

„Ролята на правителството е да предостави цялата необходима социална инфраструктура – добро образование, качествено здравеопазване, транспортни връзки, докато бизнесът от своя страна може да допринесе с повишаване на заплатите. Тези комбинирани мерки са това, което ще привлече и мотивира голяма част от българите да се върнат в България“, подчерта министър Василев в отговор на повдигнатата от бизнеса тема.

Във форума от страна на испанския бизнес участваха CAF Signalling, Lantania Bulgaria, Jesus Caballero Pinto, CEO SofConnect, Адвокатско Дружество "Попов, Арнаудов и партньори".

 

 

13/06/2023

4th Business Networking Evening: Europa & Beyond 

На 13 юни се проведе най-голямото събитие на годината 4th Business Networking Evening: Europa & Beyond организирано от 10 двустранни камари в България. Министъра на иновациите и растежа г-жа Милена Стойчева и министъра на икономиката и индустрията г-н Богдан Богданов бяха официални гости на вечерта, заедно с други представители на изпълнителната и местна власт. Акцент на вечерта беше предстоящото Испанско председателство на съвета на Европейския съюз, което се поема в най-турболетните времена в историята на ЕС. Испанското председателство ще има за цел да открои важността на Испания като мост в отношенията на ЕС със страните на Латинска Америка, да постави на дневен ред търговските и икономически отношения между двата континента. И още икономическо възстановяване на страните в ЕС; Енергийна сигурност; Осигуряване на устойчиви публични финанси; Интегриран подход на европейско и национално ниво и е ключов за гарантиране на публичното и частно финансиране, което да доведе до стимулиране на инвестициите за постигане на дигиталния и зелен преход; Индустриални политики, които да създават по-голяма конкурентоспособност и иновации в Европа.
За първи път беше публично оповестена новината, пристигаща директно от Испания специално за това събитие, че търговският стокообменът между двете страни за 2022 г. е на стойност 2,3 млрд. евро. Износът за Испания се е увеличил с 46,85% и е в размер на 1.207,50 млн. евро. Вносът към България се е увеличил с 44,70% и е в размер на 1.105,38 млн. евро Салдото е положително (102,12 млн. евро).
600+ гости
45 спонсора
Специални благодарности за подкрепата на Atradius Bulgaria Viñedos y Bodegas Pablo Iberitos
 
 
 
 
 
 

08/06/2023

Атрадиус отбелязва 5 години успех в България със забележителни постижения

Нашият член испанската Атрадиус, световен лидер в областта на застраховането на вземания и решенията за управление на риска, отбеляза 5 години от присъствието си в България. Компанията беше домакин на специално празнично събитие в Розовата градина на хотел Hyatt Regency Sofia, изразявайки благодарност към ценните бизнес партньори, колеги и клиенти за подкрепата им през този път.

Регионалният директор Томас Ланген, официален домакин на събитието, изрази задоволството си да види познати лица от откриването на клона на Атрадиус през 2018 г. Д-р Ланген отправи поздравления към целия екип на Атрадиус България, като подчерта ключовата роля на Владимир Вачков и екипа за създаването на проспериращ бизнес в България. Той призна, че петгодишният юбилей на страната е сравнително кратък период, като подчерта ангажимента на Атрадиус да изгражда дългосрочни отношения, основани на взаимно доверие.
 
 Д-р Ланген представи убедителни цифри, за да демонстрира силата на Атрадиус в България. Компанията започва дейността си през 2018 г. само със 7 полици, а днес екипът успешно застрахова над 110 български клиенти с повече от 140 полици. Пазарният дял в цялата страна се е покачил до над 20%, което е доказателство за изключителното обслужване на клиентите от страна на екипа. Д-р Ланген даде висока оценка на сплотената екипна работа, допринесла за успеха на Атрадиус, и отличи разрастването на екипа, който вече се състои от осем отдадени колеги. Изразявайки своята благодарност, Ланген призна незаменимата роля на доверието и сътрудничеството на клиентите за постиженията на компанията. Той подчерта, че без тяхната подкрепа забележителната история на успеха на Атрадиус България не би била възможна.
 
Ланген изтъкна и глобалния успех на Групата Атрадиус през последните 5 години. Търсенето на кредитно застраховане и експертизата на компанията отбелязват положителен ръст в световен мащаб. Общите приходи на Групата Атрадиус са се увеличили от 1,9 млрд. евро през 2018 г. до 2,45 млрд. евро през 2022 г. Въпреки значителните несигурности, като пандемията COVID-19 и конфликта между Русия и Украйна, Атрадиус разшири покритието си, застраховайки сделки на стойност над 860 млрд. евро през 2022 г. в сравнение с 650 млрд. евро през 2018 г. В условията на несигурност Атрадиус продължава да се стреми да помага на компаниите да се развиват, като поема високи рискове и осигурява цялостно покритие. Д-р Ланген подчерта очакваното увеличение на глобалните корпоративни несъстоятелности с почти 40% в сравнение с 2022 г., което отразява предстоящите предизвикателства. Той изрази увереност в способността на Atradius да се справи с тези предизвикателства и да продължи да предоставя печеливши бизнес решения.
 
Събитието беше уважено от г-жа Биляна Манолова, зам. председател на Българо-испанска търговска камара и представители на Испанското посолство в България.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05/06/2023

Международен форум „Насърчаване на женското предприемачество: Ключ към икономически растеж и устойчиво бъдеще“ 

Събитието се проведе на 2-ри юни в София и събра вдъхновяващи лектори, иноватори, предприемачи, лидери, представители бизнеса и публичния сектор, финансови институции, пионери от различни индустрии в разговор за проблемите и възможностите, стереотипите и трансформацията. Сред участниците в него бяха Евелин Регнер, член на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент и член на Комисията по правата на жените и равенството на половете, както и много други успешни дами. 

Модератор на първия панел от форума бе Милена Стойчева, изпълнителен директор на Junior Achievement Bulgaria. Водещи лектори в него бяха Росица Карамфилова, служебен министър на околната среда и водите, и Евелин Регнер - член на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент. Освен тях, участие в последвалата дискусия взеха Жанет Захариева, председател на Сдружение "Дамски форум", Лидия Шулева - член на Управителния съвет на Съвета на жените в бизнеса в България (СЖББ), и Пламена Чернева - основател и изпълнителен директор на WonderCoders.

"Ясно е, че трябва да се инвестира в сферите, където жените са най-активни, да се финансират инициативи, да се поеме рискът да се дават гаранции чрез Европейската инвестиционна банка. Има фонд, който е на стойност над 300 милиона евро, за насърчаване на равенството между половете. Ние се борим, за да докажем, че този начин на мислене - за равенството между половете е ключов параметър в цялата програма Invest EU. Тогава можем да постигнем успех и тогава можем да се фокусираме върху това къде трябва да отидат средствата", каза Евелин Регнер.

Във фокуса на сесията "Равенството между половете и насърчаване на женското предприемачество: Аргументи за по-сериозната роля на жените в бизнеса" бе, че разнообразието в бизнеса, включително разнообразието на половете, е ключово за постигането на успех в днешната динамична икономика. Модератор на панела бе доц. д-р Атанас Георгиев, декан на Стопански факултет на СУ "Св. Климент Охридски", а като водещ лектор думата имаше Наталия Олсън, директор правителствен сектор в "Plug and Play". Участие в дискусията взеха Бойко Таков - председател на ИАНМСП, Жаклин Цочева - директор "Корпоративни комуникации, регулаторни въпроси и устойчиво развитие" в Кока-Кола ХБК България, Зорница Русинова - председател на Икономически и социален съвет.

Модератор на дискусията "Преодоляване на стереотипите, психология на предприемачеството и изграждане на устойчивост за жените-предприемачи и инвеститори" бе Михаил Петров, изпълнителен директор на Schwarz IT Bulgaria, а водещ лектор - главният оперативен директор на bTV Media Group Господин Йовчев. В нея участваха Биляна Манолова - заместник-председател на Българо-испанска търговска камара, Кристина Лазарова - съосновател на Platform Brown to Green, Зорница Янкова - директор Човешки ресурси за ЮИЕ на Аурубис, Шарън Коен - партньор и главен оперативен директор в Qumra Capital и Орит Горен - главен оперативен директор на JFrog Ltd. Главният оперативен директор на bTV Media Group отбеляза, че бизнес пейзажът, в който работим през последните няколко години се е променил драстично, заедно с нагласите към традиционните начини за правене на бизнес. "Безспорен факт е, че жените носят висока възвращаемост за инвестиции от различен мащаб и порядък, играят роля в справянето с глобалните предизвикателства като климатичните изменения и много други. Овластяването на жените като предприемачи и лидери, подкрепата към тях при стартирането и разширяването на бизнес се отразява здравословно върху обществата и икономиките", посочи Йовчев и даде примери за праисторическите корени на женското предприемачество. Друго значително предизвикателство според него е това на представителството в ролята на власт: "Усеща се траен недостиг на жени на ръководни позиции в различни индустрии и държави, където броят на заетите е далеч от равен, въпреки възходящата тенденция. Освен това жените са свръх представени в поддържащи функции като администрация, докато на висши ръководни позиции мъжете имат по-изразено представителство".

„От финансиране до менторство: подкрепа за жените в бизнеса. Ролята на жените - инвеститори за по-приобщаваща бизнес среда” беше темата на четвъртия панел на форума, организиран от DIR.BG. В него основен говорител бе Елена Николова, community Director в SEO Angels и с участието на модератора - Бистра Кирова, управляващ партньор в Sofia Angels Venture, Делян Ганев, партньор в Morningside Hill Capital Management, Олга Марсенак, съосновател на NASEKOMO, Мария Петрова, ръководител продажби в Nploy.

 

 

4TH BUSINESS NETWORKING EVENING EUROPE & BEYOND

11/04/2023

Кандидатстването за Най-добър работодател 2023 започна 

Биляна Манолова част от престижното жури на наградите

 

Започна кандидатстването във водещите награди за най-добър работодател - Career Show Awards 2023. Престижните награди отличават компании от различни сектори в над 80 категории, насочени към работодателската марка. Заместник-председателят на Българо-испанска търговска камара г-жа Биляна Манолова е част от престижното жури, което оценява кандидатурите на компаниите.

 

Петото издание на Career Show Awards става витрина за проекти и стратегии за развитие на работодателската марка, привличане, задържане и ангажиране на служителите. Акцент и през тази година е създаването и поддържането на благоприятна и стимулираща работна среда.

 

“За нас е изключителна чест, че г-жа Биляна Манолова прие поканата ни да бъде част от екипа на журито в Career Show Awards 2023. Винаги се стремим да си партнираме с професионалисти на високо ниво, които могат да допринесат за развитието на работната среда у нас. Благодарни се, че имаме подкрепата и оценката на такъв професионалист!”, споделя Симона Харизанова, съосновател на Career Show.

 

Тазгодишното издание на бизнес наградите за най-добър работодател е предвидило допълнителни категории, съобразени с изменящите се условия на работа, приоритети и ценности на служителите. Сред новите категории, в които работодателите могат да представят разработените стратегии, с които отговарят на новата работна действителност, са:

 • Стажантска програма
 • Програма за млади родители
 • Referral програма
 • Co-working инициатива и др.

 

Категориите в група “HR услуги” от своя страна дават възможност на всички доставчици, работещи за създаването на по-добра работна среда в компаниите, да разкажат повече за себе си. Компании, предлагащи фирмени обучения, подбор на персонал, HR софтуери, храни и напитки за офиса, застраховки и други допълнителни придобивки могат да се включат представяйки услугите си.

 

Кандидатстването за най-добър работодател в Career Show Awards 2023 може да направите на страницата на наградите - careershow.bg/awards

 

 

 

27/03/2023

„Повече Испания в България и повече България в Испания“ 

През изминалата седмица се проведе първия по рода си проект, организиран от компанията BE GREAT SERVICE, наш член, която е специализирана в пътувания на високо ниво.
Испанската делегация водена от Алексей Андреев, Извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Испания, Росио Васкес, почетен консул на Република България в Андалусия, Испания и Мария Янчева, Стив Мадрид бяха посрещнати на Летище София от изпълнителния директор Хесус Кабаейро и Биляна Манолова, зам.председател на Българо-испанска търговска камара.
Под надслов „Повече Испания в България и повече България в Испания“ в продължение на три дни над 200 испанци, включително специализирани журналисти, власти, членове на дипломатическия корпус, важни бизнесмени, дори хора на изкуството като Мария дел Монте посетиха най-атрактивните места в столицата София и Рилски Манастир.
На 25 март в гранд хотел „Милениум“ се проведе първото издание на “Spanish Fashion Sofia”, а голямата звезда беше световноизвестната дизайнерка Агата Руис де ла Прада, която представи пред отбрана публика последните си творения. Дамата е истинска аристократка – трета маркиза на Кастелдосриус и баронеса на Санта Пау. Освен мъжка, дамска и детска мода, тя предлага керамика, играчки, обувки, гримове. Бутиците й са в Мадрид, Барселона, Париж, Милано, Ню Йорк, Порто и Майорка, присъства в над 140 страни. По случай 30-тата годишнина от първото си модно шоу откри и фондация.
Сред ексклузивните гости на специалната испанска гала бяха Флоренсио Санчидриан, световен посланик на иберийския хамон. Гостите опитаха от най-добрата шунка в света за 2023 „Ibericos Casa Lucas“, нарязана от самия шеф. Най-добрият кортадор е рязал хамон за сватбеното тържество на принцовете на Австрия, на състезания от Формула 1, за Барак Обама, крал Хуан Карлос, Рафаел Надал, Робърт де Ниро, Ал Пачино, папа Франциск, Силвио Берлускони, Тони Блеър, Джордж Буш, Ричард Гиър. По рано заедно с бизнесмена Антонио Идалго от фирмата Casa Lucas представиха иберийската шунка в Дворец Врана където домакин бе Н.В. Симеон II. За гала вечерите по време на престоя бяха предлагани бели и червени вина от испанската винарна Емилио Моро.
 
 
 
 

  100% БЪЛГАРСКИ СЛАДКА

       ETEM GESTAMP

  

            

          

         Адвокатска кантора