Warning: Undefined array key "bg-BG" in /home/bgesccc/public_html/plugins/system/languagefilter/languagefilter.php on line 222

Warning: Attempt to read property "sef" on null in /home/bgesccc/public_html/plugins/system/languagefilter/languagefilter.php on line 222

Warning: Undefined array key "bg-BG" in /home/bgesccc/public_html/plugins/system/languagefilter/languagefilter.php on line 222

Warning: Attempt to read property "sef" on null in /home/bgesccc/public_html/plugins/system/languagefilter/languagefilter.php on line 222
bgescc.com - Valladolid Consolida
Copyright 2024 - Custom text here
  • КОРПОРАТИВНИ РЕШЕНИЯ | SOLUCIONES EMPRESARIALES | INTERNATIONAL TRADE AND DEVELOPMENT

  • КОРПОРАТИВНИ РЕШЕНИЯ | SOLUCIONES EMPRESARIALES | INTERNATIONAL TRADE AND DEVELOPMENT

  • КОРПОРАТИВНИ РЕШЕНИЯ | SOLUCIONES EMPRESARIALES | INTERNATIONAL TRADE AND DEVELOPMENT

  • КОРПОРАТИВНИ РЕШЕНИЯ | SOLUCIONES EMPRESARIALES | INTERNATIONAL TRADE AND DEVELOPMENT

  • КОРПОРАТИВНИ РЕШЕНИЯ | SOLUCIONES EMPRESARIALES | INTERNATIONAL TRADE AND DEVELOPMENT

  • КОРПОРАТИВНИ РЕШЕНИЯ | SOLUCIONES EMPRESARIALES | INTERNATIONAL TRADE AND DEVELOPMENT

  • КОРПОРАТИВНИ РЕШЕНИЯ | SOLUCIONES EMPRESARIALES | INTERNATIONAL TRADE AND DEVELOPMENT

  • КОРПОРАТИВНИ РЕШЕНИЯ | SOLUCIONES EMPRESARIALES | INTERNATIONAL TRADE AND DEVELOPMENT


Warning: Undefined array key "bg-BG" in /home/bgesccc/public_html/plugins/system/languagefilter/languagefilter.php on line 222

Warning: Attempt to read property "sef" on null in /home/bgesccc/public_html/plugins/system/languagefilter/languagefilter.php on line 222

11/10/2022

Програма Valladolid Consolida 

В периода 5-6 октомври 2022г. в гр. Валядолид, Испания се проведе издание по програмата CONSOLIDA. Това е безплатна програма за МСП в  град Валядолид , разработена от Камарата на търговията, промишлеността и услугите на Валядолид и CEOE Валядолид и финансирана от Градския съвет на Валядолид чрез Агенцията за иновации и икономическо развитие на стойност 994 000 евро. Програмата е формулирана чрез Агенцията за иновации и икономическо развитие, която има за цел да насърчава иновациите като платформа за генериране на проекти за диверсификация и икономическа устойчивост на Валядолид, както и двигател за инициативи, които благоприятстват възможностите за работа, задържане и привличане на таланти във Валядолид, внедряване и поддържане на нови индустриални, търговски и обслужващи дейности и консолидиране и развитие на местната бизнес структура. Някои от нейните линии на действие оказват подкрепа на предприемачи и малки предприятия, които търсят и формулират сътрудничество с всички бизнес икономически и социални агенти, така че да съживят икономическата и социална структура. Ключовите оси на програмата са: Преформулиране стратегическите цели въз основа на новата ситуация, която е резултат от вътрешния анализ и условията на околната среда; Подготвяне стратегически план, съобразен с диагнозата и предложените стратегически цели, като въведе необходимите промени в рамките на възможностите на всяка от компаниите; Актуализиране на знанията и подобряване на управленските умения на предприемача и неговите сътрудници относно инструментите за управление, достъпни за МСП; Обучение в дигитални умения на персонала и дигитализацията на компаниите; Подготвяне компанията за нейното отваряне към нови национални пазари (продукт географски) и международен; Участие в съвместни предложения за насърчаване на мрежи за сътрудничество, които да действат главно върху системата за производство на местни стоки и услуги, както и маркетинг и дистрибуция в международен контекст.

На церемонията по откриването, която се проведе в централата на Агенцията за иновации и икономическо развитие, присъстваха Чаро Чавес, съветник по иновациите, икономическото развитие, заетостта и търговията на градския съвет на Валядолид; Анхела де Мигел, президент CEOЕ Valladolid; Хавиер Лабарга, вицепрезидент на камарата на Валядолид и Кристина Рамирес, генерален директор на Vitartis. По време на речта си Чаро Чавес, съветник по иновациите, икономическото развитие, заетостта и търговията на градския съвет на Валядолид, подчерта решителния ангажимент на програмата „Consolida“, с инвестиция от почти един милион евро, която помага на компаниите в тяхната диагностика и стратегия, в тяхното обучение и в актуализирането на техните дистрибуторски процеси, тяхната цифрова трансформация и техните маркетингови планове. И винаги вземайки предвид решаващия лост на интернационализацията. „Укрепването на международните пазари е от ключово значение за успеха на нашите компании. От своя страна, президентът на CEOE Valladolid, Анхела де Мигел, подчерта, че тази програма е от голяма полза за компаниите във Valladolid, подчертавайки, че публично-частното сътрудничество е голяма стойност да помогнем на компаниите да се консолидират, да подобрят своите отчети за приходите и да им помогнат да продават извън границите на страната, като по този начин подобряват конкурентоспособността си.

По време на това издание имаше достъп до потенциални инвеститори, възможност за бизнес партньори и потенциални вносите на продукти. Бяха направени две визите до компании с иновативен продукт и висока стойност на инвестиции в автоматизиран и роботизиран процес на производство.

Българо-испанска търговска камара проведе срещи с Търговската Камара на Валядолид, CEOE Валядолид (част от Испанската конфедерация на бизнес организациите (CEOE) и Агенцията за иновации и икономическо развитие. Договорени бяха участия на български компании по програмата, както и бяха обсъдени предстоящи активности за испанските компании на българския пазар.

 

 

  100% БЪЛГАРСКИ СЛАДКА

       ETEM GESTAMP

  

            

          

         Адвокатска кантора