Warning: Undefined array key "bg-BG" in /home/bgesccc/public_html/plugins/system/languagefilter/languagefilter.php on line 222

Warning: Attempt to read property "sef" on null in /home/bgesccc/public_html/plugins/system/languagefilter/languagefilter.php on line 222

Warning: Undefined array key "bg-BG" in /home/bgesccc/public_html/plugins/system/languagefilter/languagefilter.php on line 222

Warning: Attempt to read property "sef" on null in /home/bgesccc/public_html/plugins/system/languagefilter/languagefilter.php on line 222
bgescc.com - Електронизация на заповедното производство
Copyright 2024 - Custom text here
 • КОРПОРАТИВНИ РЕШЕНИЯ | SOLUCIONES EMPRESARIALES | INTERNATIONAL TRADE AND DEVELOPMENT

 • КОРПОРАТИВНИ РЕШЕНИЯ | SOLUCIONES EMPRESARIALES | INTERNATIONAL TRADE AND DEVELOPMENT

 • КОРПОРАТИВНИ РЕШЕНИЯ | SOLUCIONES EMPRESARIALES | INTERNATIONAL TRADE AND DEVELOPMENT

 • КОРПОРАТИВНИ РЕШЕНИЯ | SOLUCIONES EMPRESARIALES | INTERNATIONAL TRADE AND DEVELOPMENT

 • КОРПОРАТИВНИ РЕШЕНИЯ | SOLUCIONES EMPRESARIALES | INTERNATIONAL TRADE AND DEVELOPMENT

 • КОРПОРАТИВНИ РЕШЕНИЯ | SOLUCIONES EMPRESARIALES | INTERNATIONAL TRADE AND DEVELOPMENT

 • КОРПОРАТИВНИ РЕШЕНИЯ | SOLUCIONES EMPRESARIALES | INTERNATIONAL TRADE AND DEVELOPMENT

 • КОРПОРАТИВНИ РЕШЕНИЯ | SOLUCIONES EMPRESARIALES | INTERNATIONAL TRADE AND DEVELOPMENT

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Warning: Undefined array key "bg-BG" in /home/bgesccc/public_html/plugins/system/languagefilter/languagefilter.php on line 222

Warning: Attempt to read property "sef" on null in /home/bgesccc/public_html/plugins/system/languagefilter/languagefilter.php on line 222

21/07/2022

Електронизация на заповедното производство

Министерството на правосъдието инициира промени в нормативната уредба на заповедните производства. С предлаганите изменения в ГПК се въвежда електронната форма като правило при воденето на този тип производства.
Това е един от законопроектите, от които зависят плащанията по Националния план за възстановяване и устойчивост. В него е заложена инвестиция за разширяване на функционалностите на Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС), която е ключов инструмент за реализацията на усилията за въвеждане на електронно правосъдие.
Най-общо, предлаганият от МП Проект на Закон за изменение и допълнение на ГПК въвежда електронната форма като правило при воденето на заповедно производство. 
Законопроектът е публикуван миналата седмица на Портала за обществени консултации. Всички заинтересовани страни могат да подадат становище по предложения проект в срок до 05.08.2022 г.
Предлаганите изменения и допълнения са концентрирани в следните основни направления:

 • Предвижда се всички процесуални действия в заповедното производство да се извършват в електронна форма и всички актове на съда в производството също да се издават в електронна форма (освен в изрично посочените случаи).
 • На длъжниците обаче ще е позволено да извършват процесуални действия и писмено на хартия, за да се гарантира достъпът им до правосъдие.
 • Изпълнителният лист в заповедното производство ще се издава само в електронна форма, като заявителите ще го получават  от избран от тях районен съд на в един единствен хартиен оригинал.
 • Определя се широк кръг от заявители, които ще могат да подават заявления за издаване на заповед за изпълнение на парично задължение в конкретна форма. Това са търговците, държавата, държавните учреждения, общините и лицата, представлявани от адвокат. Не се образува дело по заявление, подадено от тези лица на хартиен носител.
 • Изключение е предвидено за лица, които нито са търговци, нито са представлявани от адвокат – те могат да подават заявления в писмена форма на хартия,  в който и да е районен съд.
 • С предложените промени се въвежда централизирано случайно разпределение на делата по заповедните производства.
 • Това няма да е така за нотариални актове или други договори с нотариална заверка на подписите, ипотечни актове и договори за залог, записи на заповед, менителници и приравнени на тях.  С оглед на правна сигурност, заявленията за издаване на заповеди за незабавно изпълнение по посочените категории актове ще се подават до съда по постоянния или настоящия адрес или седалището на заявителя.

 
Предвижда се тези промени (ако бъдат гласувани от НС)  да влязат в сила от 01.01.2023 г.

Повече може да научите на страницата на нашият член Адвокатско дружество " Попов, Арнаудов и партньори"

 

  100% БЪЛГАРСКИ СЛАДКА

       ETEM GESTAMP

  

            

          

         Адвокатска кантора