Warning: Undefined array key "bg-BG" in /home/bgesccc/public_html/plugins/system/languagefilter/languagefilter.php on line 222

Warning: Attempt to read property "sef" on null in /home/bgesccc/public_html/plugins/system/languagefilter/languagefilter.php on line 222

Warning: Undefined array key "bg-BG" in /home/bgesccc/public_html/plugins/system/languagefilter/languagefilter.php on line 222

Warning: Attempt to read property "sef" on null in /home/bgesccc/public_html/plugins/system/languagefilter/languagefilter.php on line 222
bgescc.com - Виртуални бизнес програми
Copyright 2024 - Custom text here

Warning: Undefined array key "bg-BG" in /home/bgesccc/public_html/plugins/system/languagefilter/languagefilter.php on line 222

Warning: Attempt to read property "sef" on null in /home/bgesccc/public_html/plugins/system/languagefilter/languagefilter.php on line 222

Виртуални бизнес програми

 

Защо?


Предвид трудностите при пътуване, те позволяват контакт с потенциални клиенти, интересуващи се от нашите продукти и услуги.Те спестяват време, пътуване и алтернативни разходи за персонал в движение.


 Как?


Дневният ред на заключителните срещи с вносители, дистрибутори и др., които ще се проведат чрез видеоконференция по следната схема: 

 

Първа среща  между „Компания“ и камара за определяне на:

 • Цел на дневния ред: Закупуване на материали, търсене на търговски партньор, търсене на клиенти, търсене на институционални партньори
 • Профил на фирмите/институциите, с които искат да се свържат
 • Продукти / услуги, които ще бъдат представени на компании / организации
 • Събиране на информация за продукти/услуги и каталози

 

 Камарата ще извърши  диагностика  на осъществимостта на изпълнението на търговските програми, като вземе предвид предлагания продукт или услуга и нуждите на пазара. В случай, че особеностите на пазара затрудняват изпълнението на дневния ред, ще бъде издаден обосноваващ доклад с достатъчно проверени данни, за да позволи на клиента да оцени жизнеспособността на този дневен ред.

 

 Идентифициране  на онези компании/институции, които най-добре отговарят на необходимия профил. Това търсене ще се извършва основно чрез собствени бази данни и тези на сътрудници, създадени чрез изпълнението на други подобни работи.

 

 Подготвеният примерен списък  ще бъде изпратен на клиента  . Клиентът ще оцени от 1 до 5 (където 1 е много нисък интерес, а 5 е много висок интерес) всяка от предложените компании. Само тези компании/институции/организации с резултат по-висок от три (3) ще бъдат взети под внимание за по-късна фаза.

В случай, че броят на одобрените компании/институции/органи е недостатъчен за постигане на крайния брой срещи, Камарата ще разшири базата данни и ще я изпрати отново за одобрение и точкуване.

 

Ще се свържем  с  одобрените компании/институции/организации  , за да проверим дали има реален интерес от тяхна страна към предлаганите продукти/услуги и дали са на разположение за закриване на среща. В случай, че компаниите изискват допълнителна информация, Камарата ще уведоми клиента. По същия начин ще се проследяват контактите с потенциални клиенти / дистрибутори / бизнес партньори / институции / организации, изпратените заявки за срещи и потвърдените срещи. Клиентът ще бъде уведомен за последващи действия чрез видеоконференция, телефонно обаждане, имейл или всякакви други средства, които клиентът сметне за подходящи.

 Предварителен  дневен ред ще бъде предоставен на клиента  с онези компании, които са проявили интерес към продуктите/услугите и с които могат да възникнат възможности за бизнес и/или сътрудничество.

 Окончателните  програми  на виртуалната търговска мисия ще бъдат доставени достатъчно предварително и ще съдържат цялата необходима информация за правилното функциониране на виртуалната търговска програма; включително поне следната информация.

 • Ден, дата и час на провеждане на видеоконференцията
 • Име на фирмата/институцията.
 • Профил на фирма/институция.
 • Дигитална платформа, чрез която
 • Лице за контакт и телефон, e-mail и Skype потребител или линк.
 • Сайт на фирмата/институцията.

 

През работните седмици  комуникацията  с клиента ще бъде  течна  и непрекъсната , така че те да бъдат информирани за състоянието и напредъка на търговската програма за тяхната оценка и/или коментари. По-късно, по време на разработването на дневния ред, Камарата ще предостави  услугата за наблюдение  преди и по време на Виртуалната търговска мисия, като по този начин гарантира  спазването на планираните срещи и управлението на непредвидени събития  и евентуалности, които могат да възникнат.

 

След приключване на дневния ред Камарата ще представи  окончателен доклад , в който ще бъдат посочени:

 

 • Установен е общ интерес към срещите, които ще бъдат организирани
 • Обща представа за адекватността на профила на фирмите/институциите/организациите
 • Заявки за повече информация относно продукти и/или услуги от фирми/организации в търговската/институционалната програма
 • Оценка на възможностите за заявки за оферти с компании от търговския дневен ред.
 • Постигнати споразумения
 • Изводи и препоръки за подобрение въз основа на получената информация.

 

 

 

  100% БЪЛГАРСКИ СЛАДКА

       ETEM GESTAMP

  

            

          

         Адвокатска кантора