Copyright 2022 - Custom text here

                                             Бизнес инвестиции

 • Търсене на решения,които са  подходящи за съответната компания относно:
  • Привличане на инвеститор;
  • Подходящи грантове на европейски фондове или други европейски програми, съобразени с нуждите на фирмата;
  • Увеличаване на паричния оборот и ефективността на фирмата чрез финансови инструменти, повишаване на квалификацията на служителите и подобряване на събираемостта на вземанията.
 • Първичен анализ на финансовите нужди, намиране на решение, консултация за изработване на бизнес план, насочване към подходящи финансови институции;
 • Изготвяне на анализ на текущото състояние и наличния капацитет на фирмата, финансов капацитет, оценка на човешкия капитал , анализ на инфраструктурата, идентифициране на нужди и потребности съвместно с предприемачите.
 • Подготовка за среща с инвеститори;
 • Срещи с инвеститора.

 

Българо-Испанската Търговска Камара е сключенила Меморандум за сътрудничество с Българска Агенция за Инвестиции,което гарантира бързо и адекватно реализиране на  инвестиционните проекти.

 

Информация за българската икономика и за условия за инвестиране в България може да намерите тук →   (издание 2020г.)

Информацията  за испанската икономика и за условията за инвестиране в Испания може да намерите  тук →    (издание май 2020г.)

 

 

               100% био медове и сладка