Copyright 2022 - Custom text here

                                             Кои сме ние

                         "Българо-Испанска Търговска камара"  (BGESCC 

БИТК е неправителствена организация,работеща за търговско-икономическите,социалните и международните отношения между България и Испания. 

Камарата има за цел да насърчава и да подпомага търговските и икономическите отношения между Република България и Кралство Испания в интерес на Република България и Кралство Испания, да представлява и да защитава икономическите интереси на своите членове, както и да предоставя услуги, които да допринасят за постигането на целта на Камарата и са в съответствие с тази цел.

  •          Да подпомага установяването на бизнес контакти, да дава  информация на своите членове за доставка, коопериране и продажби ,както и да съдейства при провеждане на преговори и сключване на сделки между Република България и Кралство Испания;
  •          Да съдейства при оптимизиране на  рамкови условия за инвестиране и икономически дейности на предприятия на територията на Република България и Кралство Испания, но не само малки и средни предприятия;
  •          Да подпомага, организира и осъществява участия в международни и местни панаири, изложби, бизнес-делегации, икономически форуми, семинари, конференции и др. международни и национални срещи;
  •         Да съдейства при дейността на работни групи към държавни органи и институции на територията на Република България и Кралство Испания;
  •          Да проучва условията и да подпомага при изграждането и разширяването на икономическите отношения  и инвестиции;
  •          Да защитава икономическите интереси на участниците в икономическите отношения пред министерства, учреждения и др. организации на базата на сключените меморандуми за сътрудничество и разбирателство със съответните такива;
  •          Да работи в интерес на предприятията на територията на Република България и Кралство Испания, както и да открива и да учредява дружества.

 

               100% био медове и сладка